Nejdříve vyberte vanu nebo
masážní systém
Objednávka celkem: 0 Kč

Hygiena a čistota - jak pečovat o hydromasážní systém

Způsoby zajištění čistoty a hygieny u HM van SANJET:

 

1. Samoodvodnění hydromasáže vyspádováním (probíhá automaticky po každém vypuštění vody z vany) 

Hydromasážní systém je konstrukčně řešen tak, že po skončení masáže a vypuštění vody z vany odteče zbytková voda do odpadu, aby nezůstávala v potrubí systému, v čerpadle apod.

  

 2. Vysoušení Perličky (je třeba spustit ovladačem po každém vypuštění vody z vany. To neplatí, pokud je použit automatický desinfekční systém Proplach)

Jde o vyfoukání zbytkové vody a dokonalé vysušení potrubí systému ohřátým vzduchem s automatickým vypnutím. Vysoušení Perličky mají všechny typy ovladačů kromě pneumatického.

 

 

Přestože je uvedenými dvěmi způsoby základní čistota a hygiena hydromasážní vany Sanjet zajištěna, je důležité, aby o každou vanu její majitel dále pečoval. Což lze buď pořízením automatického dezinfekčního systému Proplach  nebo se musí uživatel spokojit pouze s metodou „Ruční čištění“.

 

PROPLACH  - ZÁRUKA HYGIENY A ČISTOTY!!!

 Firma Sanjet se začala jako jedna z prvních u nás zabývat montáží dokonalého a velmi účinného dezinfekčního systému PROPLACH, který je připojen v několika místech přímo do HM systému. Každý uživatel jistě ocení, že nemá s hygienou a čistotou své HM vany vůbec žádnou práci, protože Proplach pracuje plně automaticky za něj. Čištění HM van Sanjet se díky němu stává velmi jednoduchým a úsporným - celý čistící cyklus spotřebuje pouhých cca 30 litrů vody!

 

3. Proplach vodou (je třeba spustit ovladačem – doporučeno vždy po (před) koupeli, probíhá při vypuštěné vaně)
 

Po časové prodlevě se masážní systém proplachuje čistou vodou, která systém zbaví všech nečistot. Pokud je vana osazena i Perličkou, spustí se po ukončení Proplachu vysoušení potrubí Perličky pod dnem vany. Tímto krokem je Proplach automaticky ukončen.

 

4. Proplach s dezinfekcí (je třeba vložit tabletu a spustit ovladačem - cca 1-2x za měsíc, probíhá při vypuštěné vaně)

Jde v současné době o nejmodernější a nejúčinnější způsob zajištění čistoty a hygieny masážních systémů. Funguje stejně jako "Proplach vodou", ale navíc se zde využívá chemických látek ve formě tablet, které masážní systémy zbavují nejen nečistot, ale systémy dezinfikují a zbavují je bakteriálních zárodků, vodního kamene atd. Dezinfekční tablety se vkládají před spuštěním Proplachu do nádobky, která je přístupná otvorem na okraji vany.

 

Uživatel Proplachu má tedy možnost volby mezi "pouhým" Proplachem vodou, které se doporučuje provádět vzhledem k minimálním nákladům vždy po koupeli (před koupelí) nebo může vložit dezinfekční tabletu a provést cca 1-2x za měsíc kompletní očistu masážních systémů.

 (Pozor! Pro připojení systému Proplach musí být v prostoru pod vanou přívod studené vody podle "Stavební připravenosti" !)

 

5. „Ruční čištění“ - k této metodě je odkázán každý, kdo nemá ve své vaně Proplach. Je to způsob poměrně náročný na čas a na spotřebu vody (vždy 2x napuštěná vana), kdy se do vany napuštěné vodou až nad trysky nalije dezinfekční roztok a spustí se masážní systém cca na 10 minut (je možné použít i vodu po vykoupání). Po jeho vypnutí se voda vypustí a pro odstranění zbytků dezinfekční látky z potrubí systému se znova vana naplní čistou vodou tak, aby byly všechny trysky pod její hladinou. Opět se spustí masážní systém na 2-3 minuty a pak se voda vypustí. Pokud je vana vybavena Perličkou, je po vypuštění vody nutné spustit její vysoušení.

  

PROPLACH NAD ZLATO

I když počítáme, že při "ručním čištění" systému použijeme první vodu z koupele a čistou vodou napustíme jen druhou vanu pro vypláchnutí systému (to je v průměru cca 130 litrů vody podle velikosti vany), i tak se při 14-ti denním intervalu dostaneme k číslu 3 120 litrů za rok. Při použití systému Proplach je spotřeba vody ve stejném časovém intervalu pouhých cca 720 litrů za rok. To představuje roční úsporu asi 2 400 litrů vody! A to ještě navíc bez starostí a fyzické námahy.

 

A CO HLUČNOST MASÁŽNÍCH VAN ?

 

Firma Sanjet klade velký důraz na tichý provoz svých výrobků a spolupracuje pouze s renomovanými dodavateli jednotlivých komponentů. Hlučnost a kmity, které sebou přináší použití elektrických agregátů, se daří snížit na minimum, např. spojením motoru s rámem přes pryžové podložky, použitím plastových nožiček, které zabraňují přenosu vibrací do podlahy a především použitím kompresoru, který je v současné době nejtišší na trhu (s dvojitou izolací a protihlukovým filtrem).

 

                                                              

 

Máte další dotazy ohledně hygieny a péče o hydromasážní vanu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme!